Logo e Komunes Vushtrri
VICIANUM PRODUCTION
Radio Vicianum Vushtrri
Radio Vicianum Vushtrri