Nëse ju nevojitet një çertifikatë mjekësore për vendin aktual të punes, për të filluar një punë të re në një kompani apo edhe instucione tjera !

Nëse ju nevojitet një çertifikatë mjekësore për vendin aktual të punes, për të filluar një punë të re në një kompani apo edhe instucione tjera…

Shiko më Shumë Nëse ju nevojitet një çertifikatë mjekësore për vendin aktual të punes, për të filluar një punë të re në një kompani apo edhe instucione tjera !