Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili”

Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili” (rruga afër Varrezave të vjetra të qytetit), pasi që…

Shpërndaje këtë lajm në...
Shiko më Shumë Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili”

Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili” (rruga afër Varrezave të vjetra të qytetit)

http://Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili” (rruga afër Varrezave të vjetra të qytetit)

Shpërndaje këtë lajm në...
Shiko më Shumë Drejtoria e Shërbimeve Publike, duke marrë parasyshë nevojen e ndërtimit të trotuarit në rrugën “Isak Halili” (rruga afër Varrezave të vjetra të qytetit)