Në ordinancën Logopedike Logopedia-M mund të gjejn trajtim të gjithë personat fëmij apo të rritur që kanë probleme me të folur

Në ordinancën Logopedia-M mund të gjejn trajtim të gjithë personat fëmij apo të rritur që kanë probleme me të folur si belbëzimi, mos mundësin e të shprehurit të shkronjava apo fjalëve të ndryshme (çregullime të artikulimit), afazi, vonesë e të folurit, të folurit hundor, probleme gjatë gëlltitjes, probleme gjatë leximit apo shkrimit dhe probleme tjera të ngjashme.

Loading...

Të dashur prindër dhe ju kujdestar të fëmijve që kanë probleme me të folur ejani se bashku me të dashurit e juaj në ordinancën tuaj Logopedia-M, mos hezitoni. Ne se bashku me juve do të përkujdesemi dhe do të mundohemi maksimalisht që fëmijt tonë të folin dhe kuptojn gjuhën e ëmbël shqipe.

Ju mirëpret Logoped Meriton Bahtiri me stafin e ordinancës.
Ne ju garantojm interesim dhe angazhim maksimal, suksesi është i përbashkët.

Për caktimin e terminit na kontaktoni në
Telefon/Viber: 049174084