Radio Taxi “FLORI” kërkon 15 vozitës me përvojë 044/89-99-89

Radio Taxi “Flori” në Vushtrri kërkon puntorë shofer me përvojë pune.
15 Vozitës
2 Bazista
1 puntorë Autolarje
Përparsi kan ata që kan përvojë pune. Tel. 044899989

Loading...