Asnjëherë mos thuaj NUK MUNDEM, sepse ti do ta bëshë në çdo mënyrë.

Asnjëherë mos thuaj NUK MUNDEM, sepse ti do ta bëshë në çdo mënyrë.
Asnjëherë mos thuaj ËSHTË LEHTË, sepse ne do ta bëjmë atë vetëm më të vështirë. 
Asnjëherë mos thuaj UNË DUA TË SHKOJ NË SHTËPI, sepse ju gjithmon do të mbeteni më gjat.
Asnjëherë mos e humb LLOGARITJEN, sepse gjithmon do të fillosh nga e para.
Asnjëherë MOS U ANKO, sepse ne asnjë herë nuk do të ndëgjojmë.
Asnjëherë MOS BËRTIT OSE QAJË, sepse kjo vetëm do të na nxit ne.

Loading...

FIZIOTERAPIA EDITA NË VUSHTRRI, E VETMJA FIZIOTERAPEUTE FEMËR NË VUSHTRRI TEL. 045 620 411

#fizio#fizioterapija#fizioterapi#fizioterapeut#fizioterapiya#physiotherapist#physiotherapy#physiotherapie#physiotheraphy#physio#physiotherapyclinic#physiotherapeut#fiziolife#physiolife#fizioterapiaedita#vushtrri — atFizioterapia Edita.