Inspektorët komunal të Vushtrrisë inspektojnë tregun për vendosjen e flamujve që tregojnë prejardhjen e produktit

Në zbatim të Urdhëresë së lëshuar nga Inspektorati i Tregut / Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me Nr. Prot. 126, të datës 09.01.2019, për Caktimin e Formës, Përmbajtjes dhe Përdorimin e Flamurit mbi origjinën e produktit, Komuna e Vushtrrisë (Drejtoria për Inspektime gjegjësisht Inspektorati i Tregut), ka Urdhëruar të gjithë Operatorët ekonomik që operojnë në territorin e Komunës së Vushtrrisë të vendosin flamujt që tregojnë prejardhjen e produktit.

Nga Inspektorët komunal, po bëhen inspektime të vazhdueshme për të përcëlluar zbatimin e kësaj urdhërese ngatë gjithë Operatorët ekonomik që veprojnë në territorin e Komunës së Vushtrrisë.


Shpërndaje këtë lajm në...