27 sirianë kanë kërkuar azil në Kosovë (VIDEO)

Nga 458 persona që kanë kërkuar azil në Kosovë, gjatë këtij viti, shumë nga ta vijnë nga zonat e luftës. Por, qëllim i tyre nuk është të qëndrojnë në Kosovë, por ta përdorin si transit për të arritur në vendet e Evropës perëndimore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.