Kuvendi i Komunës ka vënë në diskutim publik Draft Statutin e Komunës së Vushtrrisë

Pas shqyrtimit të parë në Kuvend, Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë ka vënë në diskutim publik Draft Statutin e Komunës së Vushtrrisë.

Të gjitha komentet dhe sugjerimet e juaja për këtë dokument të Komunës së Vushtrrisë mund ti jepni në email adresën: haki.maloku@rks-gov.net ose në aliunasuf@gmail.com

Diskutimi fillon prej datës 3 dhe zgjatë deri më 24 dhjetor 2018.

Ndërsa me 13 dhjetor (e enjte) prej orës 14:00 në sallën e Kuvendit Komunal në objektin e Komunës, organizohet Diskutim publik për Draft Statutin e Komunës së Vushtrrisë.

Draftin e plotë të Draftin e plotë të Statutit mund ta gjeni në Ueb faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.